Raspored Treninga

Raspored treninga:

PONEDJELJAK plivalište Žurkovo
od 19:30 do 21:00

UTORAK dvorana KOSTRENA
od 18:30 do 19:20

UTORAK plivalište Žurkovo
od 19:30 do 21:00

SRIJEDA plivalište Žurkovo
od 19:30 do 21:00

ČETVRTAK -plivalište Žurkovo
od 19:30 do 21:00

PETAK – plivalište Žurkovo
od 19:30 do 21:00